Vi som jobbar på Linnégatan


Bo Emanuelsson, legitimerad optiker och kontaktlinsoptiker.


Annike Hellrand, assistent