Körkortskoll

När du ska ta körkort så krävs det ett intyg som bekräftar att du ser tillräckligt bra på avstånd och att det perifera seendet är ok. Det tar bara ca 15 minuter och du får det med dig direkt.

Boka din synundersökning direkt.